Privaatsuspoliitika

JEWE KESKUS OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Jewe Keskus OÜ töötleb isikuandmeid järgmisel viisil.

1. MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE 

1.1 Eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress.

2. MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

2.1 Isikuandmeid töödeldakse tarbijamängude korraldamiseks ja otseturustuseteadete edastamiseks e-kirja teel.

3. ÕIGUSLIK ALUS

3.1 Andmetöötlus toimub nõusoleku alusel.

4. VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

4.1 Isikuandmed edastatakse Jewe Keskus OÜ tarbijamänge ja otseturustusteadete edastamisega tegelevatele töötajatele ja teenusepakkujatele.

4.2 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogiateenuste pakkujatele, kui see on vajalik otseturustusteadete edastamiseks e-kirja teel.

5. TURVALISUS JA ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS

5.1 Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil.

5.2 Juurdepääs isikuandmetele on tarbijamänge ja otseturustust korraldavatel teenusepakkujatel. Teave teenusepakkujate kohta on märgitud tarbijamängu tingimustes.

6. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

6.1 Isikuandmetega saate tutvuda ja andmeid parandada saates vastavasisulise e-kirja aadressile: info@jewekeskus.ee

7. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

7.1 Teil on õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta saates vastavasisulise e-kirja aadressile: info@jewekeskus.ee

8. SÄILITAMINE

8.1 Isikuandmeid säilitakse kuni andmetöötuse nõusoleku tagasivõtmiseni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. KUSTUTAMINE

9.1 Isikuandmete kustutamiseks saatke vastavasisuline e-kiri aadressile: info@jewekeskus.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustame andmete kustutamise perioodi.

10. ÜLEKANDMINE

10.1 Isikuandmete kustutamiseks saatke vastavasisuline e-kiri aadressile: info@jewekeskus.ee. Isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Peale isikusamasuse tuvastamist teavitame isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11. OTSETURUSTUSTEATED

11.1 E-posti aadressi kasutame otseturustusteadete saatmiseks, kui olete andnud vastava nõusoleku.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlusi lahendab Jewe Keskus OÜ (info@jewekeskus.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

13. Küpsiste info

Küpsis Tüüp Osapool Blokeeritav Tüüp Kehtib Eesmärk